GDPR och Paloma

Diskussionerna kring GDPR i media påminner mig om den så kallade millenniumbuggen. Den beskrevs som en smärre katastrof för världen, men som bekant hände i stort sett ingenting. Vi får se vad GDPR tar vägen! Glädjande är dock att det personliga skyddet stärks. Och om du är orolig över hur GDPR kommer att påverka ditt företag, minns att sunt förnuft och ”ordning och reda” hjälper dig långt på vägen. Dessutom jobbar vi på Paloma för fullt med den utveckling och förändring som krävs, för att du som kund ska kunna tillämpa GDPR på ett korrekt sätt.

I korta drag reglerar GDPR hur företag, organisationer och myndigheter hanterar personuppgifter, hur de lagras och varför. Det personliga skyddet stärks och du har rätt att bli glömd, det vill säga att inte finnas med i något register alls. Som person har du också rätt att få ut din data, så kallad dataportabilitet. GDPR, den nya dataskyddsförordningen, ersätter PUL den 25 maj i år.

Här på Paloma kommer vi bland annat att förstärka och GDPR-säkra våra produkter med dessa funktioner:

1) Ett nytt prenumerationsformulär, för dig som samlar in e-post-adresser till ditt nyhetsbrev. Här kommer du att kunna lägga till din egen samtyckestext. Inga checkboxar kommer vara för-ifyllda.

2) När du säljer biljetter eller platser i Magnet kommer köparen behöva ge samtycke till lagringen av personuppgifter.

3) Automatisk och tidsinställd radering av adresslistor. Den här funktionen hjälper dig att undvika lagring av uppgifter i onödan.

4) Blockering av sms-utskick.

5) Funktion för att bli glömd.

Och du! Kom ihåg att Paloma är ett svenskt företag (och en så kallad molntjänst eller SAAS), med all informationslagring i Sverige, hos hostingpartnern Cygate. Ett Telia-bolag! Det innebär att du inte behöver ta hänsyn till eller undersöka lagring av data i tredjeland (land utanför EU).

OBS! Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns någon praxis kring GDPR ännu, eftersom lagen träder i kraft först i maj i år.

Vid pennan,

Peter Berg, produktchef på Paloma

SKAPA DITT EVENT NU!

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt
LÄS MER