Samtycke eller berättigat intresse? 

Det pågår en stor debatt och begreppsförvirring kring samtycke och berättigat intresse när det kommer till GDPR kontra PUL och Marknadsföringslagen. Peter Berg, vd på Paloma, menar på att du som direktmarknadsförare kan använda dig av berättigande intresse för B2B, men rekommenderar att aktivt skaffa samtycke då det ökar kvalitén på kommunikationen, efter den 25 maj i år, då GDPR träder i kraft.

Vad säger PUL och Marknadsföringslagen om giltigt samtycke och berättigat intresse vid direktmarknadsföring via elektronisk kommunikation?

Svar: Enligt PUL och Marknadsföringslagen behöver du ett giltigt samtycke från den registrerade för att få marknadsföra via e-post, sms och/eller via automatisk telefonförsäljning till denne. Alternativt att du har en inarbetad kundrelation med kunden. Då har du ett berättigat intresse, och är tillåten att direktmarknadsföra gentemot denne. Jag tolkar det även som att relevant B2B-mail utifrån personens yrkesroll går under berättigat intresse oavsett samtycke eller kundrelation. Rekommendations är att alltid söka samtycke då det ökar kvalitén på kommunikationen.

Om jag vill skräddarsy och individanpassa min e-postmarknadsföring, till exempel målgruppsanpassa eller rikta mitt nyhetsbrev? Vad gäller då?

Svar: Se ovan

Om jag använder någon form av webb-baserat marknadsföringsprogram som använder olika djup av kunddata för profilering, segmentering och målgruppsanpassning – hur GDPR-säkrar jag det?

Svar: Var transparent och informera dina nuvarande kunder och blivande kunder om detta och ge dem valmöjligheter kring hur deras uppgifter hanteras.

Kan du ge konkreta exempel på hur jag kan göra det?

Svar:

1) Skaffa samtycke från dina kunder att de beviljar utskick av direktmarknadsföring från dig och ditt företag.

2) Informera redan vid registreringen att dina e-postutskick vid samtycke kommer att innehålla riktade erbjudanden och personliga rekommendationer.

3) Lägg till information om hur du använder kunddatan, varför du använder den på det sättet, fördelarna med att lämna ut personuppgifterna till dig och vilka valmöjligheter som finns.

4) Erbjud valmöjligheten mellan riktat och unikt innehåll baserat på den registrerades intressen, och icke-personifierat innehåll. På så sätt, kan den registrerade ändå prenumerera på dina e-postutskick, även om denne vid registreringen inte ger samtycke till att bli spårad.

SKAPA DITT EVENT NU!

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt
LÄS MER