Vad är ”berättigat intresse”?

I vår senaste artikel i serien om GDPR kikar vi närmare på ”berättigat intresse”. Vad står det för och vad kan det innebära för din verksamhet? Palomas vd Peter Berg hjälper oss att få klarhet i begreppet.

Hur kommer det sig att det här med ”berättigat intresse” kommit upp i samband med den nya dataskyddsförordningen GDPR, som träder i kraft den 25 maj i år?

Svar: Jag tror frågan har blivit aktuell på grund av att både PUL, personuppgiftslagen, den lag som GDPR ersätter i vår, och marknadsföringslagen, MFL, tar upp specifika situationer och områden där du får spara personuppgifter utan samtycke.

Kan du ge exempel på någon sådan situation?

Svar: Det är till exempel i vissa fall när det kommer till direktmarknadsföring. Då kan personuppgifter enligt PUL behandlas utan samtycke om det tydligt framgår att den personuppgiftsansvariges berättigade intresse väger tyngre än den registrerades intresse av integritetsskydd.

Vad säger marknadsföringslagen om hur vi får använda oss av direktmarknadsföring utan samtycke?

Svar: Generellt säger MFL så här om direktmarknadsföring:

”En näringsidkare får vid marknadsföring till en fysisk person använda elektronisk post, telefax eller sådana uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.”

Men kravet på samtycke gäller inte om:

  1. Den registrerade inte aktivt motsatt sig utskick och e-post-marknadsföring från dig och ditt företag.
  2. Marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter.
  3. Den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande. 

Hur står sig GDPR:s ”berättigat intresse” i förhållande till PUL:s intresseavvägning och MFL?

Svar: I PUL och MFL innebär intresseavvägning att du får spara personuppgifter utan samtycke vid marknadsföring av specifika produkter - om det finns ett särskilt intresse för mottagaren!

Med GDPR gäller i princip samma avvägning, och det kommer även efter maj i år att vara möjligt att behandla personuppgifter utan samtycke. Men det måste bedömas från fall till fall, och efter en intresseavvägning. Direktmarknadsföring kan vara ett sådant berättigat intresse.

Finns det skillnader mellan PUL:s intresseavvägning och GDPR:s berättigat intresse?

Svar: Ja, absolut! GDPR ställer betydligt högre krav på skydd av personuppgifter. Bland annat när det kommer till att spara personuppgifter som tillhör barn. Behandlingen av personuppgifter är ju endast laglig om det är absolut nödvändigt för ditt företag eller organisation att spara uppgifterna, och om inte den registrerades intressen, rättigheter och friheter väger tyngre och kräver särskilt skydd, som till exempel när den registrerade är ett barn.

Vad säger Datainspektionen om skillnaden mellan PUL och GDPR kring intresseavvägning och berättigat intresse?

Svar: Än så länge hänvisar Datainspektionen till en broschyr om intresseavvägningar under PUL. Intresseavvägning enligt Personuppgiftslagen hittar du här.

https://www.datainspektionen.se/Documents/faktabroschyr-intresseavvagning.pdf

SKAPA DITT EVENT NU!

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt
LÄS MER