Magnet betyder mycket för Dalarna Business

"Vi är väldigt nöjda med helhetslösningen som Paloma erbjuder med Magnet. Framförallt håller företaget en mycket hög servicenivå och jag känner mig väldigt trygg med att jag får den hjälp jag behöver om det uppstår problem, säger Malin Croner som är verksamhetsledare på Dalarna Business.

Viktigt med hög servicenivå

– Vi är väldigt nöjda med helhetslösningen som Paloma erbjuder med Magnet och Postman, nyhetsbrevsverktyg tillsammans med enkätverktyget Kurios. Framförallt håller Paloma mycket hög servicenivå och jag känner mig väldigt trygg med att jag får den hjälp jag behöver om det uppstår problem, säger Malin Croner.

För eventhanteringen av Stjärngalan, Business Dalarnas stora nätverkskväll för företag i Dalarna, blev Magnet ett smidigt och användbart verktyg. Speciellt när de skulle ta emot och registrera anmälningar. Man har sparat mycket tid på eventhanteringen och administrationen.

– Jag har tidigare arbetat med eventsystem, som jag har upplevt som lite krångliga. När vi planerade för Stjärngalan ville vi förenkla så mycket som möjligt. Paloma har varit mycket hjälpsamma med att ta fram en lösning med Magnet och Postman som passar just oss. Vi är mycket nöjda.

Malin uppskattar att systemet bakom Magnet är användarvänligt, och det har varit lätt för Dalarna Business medarbetare att sätta sig in i.

– Det är viktigt att systemet är lätt att förstå sig på, så att vi lätt kan hoppa in och ersätta varandra om det behövs, eftersom vi är så få personer som arbetar i organisationen.

Klar bild av deltagarnas åsikter

Dalarna Business skickade efter Stjärngalan ut enkäter för utvärdering till medlemsföretagen via Kurios, som är Palomas verktyg för enkätundersökningar, för att få reda på vilken förbättringspotential som fanns.

– Vi fick en klar bild över vad deltagarna tyckte om evenemanget och kan arbeta mer målinriktat med de frågor där vi såg att vi behövde utveckla oss. Överlag fick vi oerhört bra kontakt med Palomas medarbetare. Jag tror att det är lättare att skapa engagemang hos de anställda på en liten ort där de sociala banden till varandra är tydligare. Man tar hand om varandra på ett annat sätt än vad man gör i en storstad.


"Vi är väldigt nöjda med helhetslösningen som Paloma erbjuder med Magnet och Postman, nyhetsbrevsverktyg tillsammans med enkätverktyget Kurios. Framförallt håller Paloma mycket hög servicenivå och jag känner mig väldigt trygg med att jag får den hjälp jag behöver om det uppstår problem, säger Malin Croner."


Malin Croner,

Verksamhetsledare

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt