GDPR för företag i Sverige

Hur ska du tänka och agera när det gäller GDPR i ditt företag? Magnet har fått in många frågor från er kunder om vad den nya förordningen innebär i Sverige, vad vi gör, vad du behöver göra och hos vem ansvaret ligger. Vi reder ut det hela nedan. 

Vad är GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny EU-förordning som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den nya förordningen, som på svenska kallas ”Allmänna dataskyddsförordningen” ersätter PUL, personuppgiftslagen. 

Vilka gäller förordningen för?

Samtliga organisationer, branscher och företag som sparar eller på något sätt hanterar personlig information om sina anställda eller sina kunder. Förordningen gäller även dig som har en mindre verksamhet med en enklare webbplats, är bloggare och/eller om du skickar nyhetsbrev till en grupp personer, oavsett antal adressater. Det är viktigt att komma ihåg att GDPR inte bara gäller på webben och digitalt – utan för alla former av insamling av personuppgifter.

 

Vad innebär förordningen i grova drag?

 • Ett stärkt skydd för den enskilde individen gällande dennes personuppgifter.
 • Betydligt hårdare krav på hanteringen av personuppgifterna.
 • Krav på nya rutiner och processer för hantering av personregister.
 • Att den som på något sätt använder sig av eller samlar in personuppgifter måste få ett korrekt samtycke från den enskilde individen.
 • Att den enskilde individen närsomhelst ska kunna dra tillbaka sitt samtycke.
 • Att det framgår varför personuppgifterna samlas in, om det är nödvändigt att samla in dem och vad de ska användas till.
 • Att varje enskild individ har rätt att bli glömd, det vill säga, att bli raderad ur ett företags register.
 • Att varje enskild individ har rätt att få sina uppgifter korrigerade, och flyttade.
 • Att varje enskild individ har en mycket större insyn i hur dennes uppgifter hanteras och lagras. Det betyder att individen närsomhelst ska kunna få information om vilka uppgifter respektive företag har om denne.
 • Att det blir otillåtet att samla in personuppgifter och sälja till tredje part.

 

Vad definieras som en personuppgift?

En identifierad eller identifierbar fysisk person (i livet). Namn, bilder, e-postadresser, telefonnummer, ip-adresser, DNA, bostadsadresser etc. Egentligen all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras och kopplas till en levande, fysisk person.

 

Varför införs den nya förordningen?

Oavbrutet samlas det i dag in stora datamängder om varje enskild person. När du exempelvis använder digitala verktyg och tjänster, eller när du rör sig genom den digitala världen. EU vill därför säkerställa en hög skyddsnivå för varje medborgare anpassad efter den snabba tekniska utvecklingen. EU vill också värna om medborgarnas integritetsskydd enligt Europakonventionen, där det står skrivet att ”var och en har rätt till respekt för sitt privatliv”.

 

Hur kan respektive företag, organisation och bransch hantera GDPR?

Varje företag och organisation måste förhålla sig till dataskyddsförordningen, vilket i de flesta fall inneburit ett stort omställningsarbete. Arbetet har bestått i att e över personuppgiftshanteringen och skapa processer, rutiner och kvalitetssäkringssystem för att möta den nya förordningens krav.

 

Vad har vi på Paloma gjort för att möta GDPR?

Vi har sett över personuppgiftshanteringen och skapat processer, rutiner och kvalitetssäkringssystem för att möta den nya förordningens krav. Dessutom har vi utvecklat vår plattform för att du som kund ska kunna tillämpa GDPR korrekt. 

Ett exempel, är att vi bygger olika it-lösningar kopplade till Magnet och Paloma, för att underlätta för dig som kund att följa GDPR. Vår intention är att göra våra webbaserade verktyg GDPR-säkra.

 

Vad behöver ditt företag göra för att följa GDPR?

Här kommer några tips från oss:

 • Försäkra dig om att alla i din organisation känner till GDPR och vad det innebär i stora drag.
 • Se över vilka personuppgifter ditt företag hanterar och lagrar.
 • Se över vad ditt företag egentligen samlar in för personuppgifter i dag.
 • Se till att du har en sammanställning över varför ni har respektive personuppgift lagrad och på vilket sätt. Var transparent!
 • Ta snarast bort all onödig personuppgiftsinformation, och adresslistor som inte används.
 • Anmäl eventuella intrång eller risk att uppgifter hamnat i orätta händer inom 72 timmar till dataskyddsinspektionen och upprätta en process på hur det ska gå till.
 • Se till att någon är ansvarig för att ta hand om ärenden kring rätten att bli glömd.
 • Se till att du kan visa att du har samtycke för dina mottagare till ditt nyhetsbrev. Annars måste du gå ut och be specifikt om det.
 • Utvärdera om det finns ett berättigat intresse för att skicka till exempel ett nyhetsbrev till någon eller om du behöver börja om med din e-postadresslista och kräva aktivt samtycke.
 • Ta reda på vad samtycke innebär. Mottagaren/kunden har alltid rätt att dra tillbaka sitt samtycke.
 • Specificera vad du begär samtycke till.
 • OBS! Har du missat att lägga till en avregistreringslänk till ditt nyhetsbrev? Fixa det nu.

 

Personuppgiftsansvarig - vad betyder det?

Du som samlar in personuppgifter kallas personuppgiftsansvarig. Du har följande ansvar:

 • Att förstå att persondata är en persons rättighet. Det vill säga du äger den inte, varken som företag eller organisation. Det gör privatpersonen.
 • Att leva upp till ”Privacy by default”. Samla inte data som du inte behöver.
 • Du som personuppgiftsansvarig bestämmer ändamålen och syftet för behandlingen av principerna.
 • Att följa principen att inte tystnad räknas som ett samtycke. Inte heller i förhand ikryssade boxar och/eller inaktivitet.

 

Personuppgiftsbiträde - vad betyder det?

Vi, det vill säga, Paloma in Sweden AB, är så kallat personuppgiftsbiträde. Det innebär att vi är den part som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet måste upprätta ett så kallat biträdesavtal. Enligt Dataskyddsförordningen ska det innehålla:

 • processer för eventuella dataintrång.
 • processer för hur eventuella dataintrång anmäls till Datainspektionen.
 • att vi som personuppgiftsbiträde har högsta säkerhet på våra servrar.
 • dokumentation över vilka personuppgifter vi lagrar, hur vi lagrar dem och varför vi gör det.

 

Vad definieras egentligen som insamling av personuppgifter …?

Det här är en viktig fråga att fördjupa sig i. Sök på nätet och se över din verksamhet. Du kan exempelvis börja med att se över hur namn och e-postadresser sparas på din server, på din webbplats. Och när du har full koll på vilken information du samlar in, behöver du kunna svara på varför du gör det!

 

Hur formuleras samtycke i förordningen?

Ett samtycke är ett frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande från den registrerades sida om att denne godkänner behandling av personuppgifter rörande honom eller henne, som till exempel genom en skriftlig, inklusive elektronisk eller muntlig förklaring. Förikryssade boxar och liknande lösningar är inte längre tillåtna.

För att du ska kunna samla in samtycke enligt GDPR från dina mottagare har vi utvecklat en samtyckesfunktion och mallar som du har tillgång till utan extra kostnad. På Paloma kan vi GDPR, och månar om att du ska känna dig trygg i att du gör rätt.

Om ett samtycke från en kund tjänar flera olika syften? Hur fungerar det då?

Då bör samtycke ges från kunden för samtliga syften.

Om du till exempel löpande skickar ut ett nyhetsbrev med tema löpning, och samlat in e-post-adresser i samband med det, och sedan kommer på att du vill skriva ännu ett nyhetsbrev med seglingstema, ja då måste du se till att få nya samtycken. Personerna på din maillista har ju inte samtyckt till att prenumerera på nyheter om segling.

Se därför till att det tydligt framgår vad kunden samtycker till. Även i samtycke-/bekräftelsemailet är det viktigt att detta tydliggörs.

 

Hur kommer förordningen påverka respektive företags användning av sociala medier såsom Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn med mera?

Företag är ansvariga för både sina egna och andra användares publicering på sociala medier. Ansvaret påverkas dock exempelvis av möjligheten att ta bort användares publiceringar eller stänga av funktioner såsom kommentarsfunktionen, etc. Det kommer också krävas ett antal andra åtgärder inom området för social media. Läs gärna mer på nätet och fördjupa dig i frågan om du och din verksamhet är aktiv i social media, med många följare.

Få våra smarta tips och öka din kunskap om nyhetsbrev, enkäter och evenemang via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer med ca 10 nummer om året och vi lämnar naturligtvis inte ut din adress till någon och skickar inget annat än nyhetsbrev från oss till dig. Genom att prenumerera samtycker du till att vi använder din e-postadress till att skicka våra kunskapsbrev till dig. Mycket nöje!

Lämna följande fält tomt
LÄS MER

Inbjudan, planering & hantering av event, en komplett eventplattform

Planera & hantera event online

Du har hittat det. Det ultimata verktyget för inbjudan, planering och hantering av event. Magnet assisterar dig med struktur och smarta funktioner, samtidigt som det är enkelt att använda. Hantera alla delar och faser kring ditt event genom att logga in i Magnet online.

Eventplanerare

För alla former av event

Dra nytta av systemet för att planera, marknadsföra och hantera event oavsett om du är professionell eventplanerare, planerar företagsevent emellanåt eller står i färd att anordna ett gratisevenemang.

Behöver du skicka ut inbjudningar och ordna ett anmälningssystem till ett kostnadsfritt event är det gratis att använda vår tjänst. Vill du sälja biljetter hittar du ett flexibelt system för biljettförsäljningi Magnet, och en rad betalningslösningar att ansluta till.

Komplett eventplattform

För din eventhantering inklusive marknadsföring har du en stabil uppbackning av smarta funktioner. Vilket är tidsbesparande när du strävar efter att få så många deltagare som möjligt till evenemanget.

Hantera allt från att skriva ut namnbrickor till att kommunicera ut viktiga uppdateringar via SMS och checka in gästerna vid ankomst. Allt med hjälp av samma mjukvara.

När evenemanget är över har du tillgång till relevant data, som statistik. Och dessutom möjligheten att enkelt genomföra en uppföljning av deltagarnas upplevelse.

Olika typer av biljetter

Erbjud Early-Bird-biljetter, rabatter och rabattkoder för en eller flera biljetter. Tidsinställ biljetter och lägg till produkter till paketerbjudanden som entré plus T-shirt. Du kan också erbjuda väntelista om det blir slutsålt.

App för incheckning till event

Genom att använda appen för incheckning vid ingången till ditt event får du koll på vilka och hur många deltagare som är på plats.

Välj betalningslösning

Välj vilka betalningsalternativ du vill erbjuda vid varje event, och ställ in primär betalningsmetod om du föredrar ett alternativ.

Visa och Mastercard, Swish, Payson, Billogram, Egen fakturering.

Olika momssatser

Administrationsgränsnitt för försäljning, intäkter varav moms, kvitton, rapporter.

Sprid, marknadsför och sälj fler biljetter

Skapa eventsida med egen URL, generera automatisk karta, lägg till filmklipp och bilder, bädda in på din Webbsajt. 

Skicka inbjudningar, dela i sociala medier, skicka sms.


Följ upp försäljning och ordrar

Finns biljetter kvar för försäljning? Titta närmare på ordrar, antal deltagare och vilka som checkat in.

Tracking

Facebook pixel och LinkedIN.

Eventplanering

Dags att skapa ett event?

Passa på att prova Magnet, vår eventplattform; registrera dig utan kostnad och börja utforska. När du skapat ett konto får du tillgång till vårt hjälpcenter med vanliga frågor och svar, vägledning och tips. Vill du sälja biljetter och funderar på vad det kan kosta? Här ser du våra priser för dig som tar betalt av deltagarna. Kika också gärna på vad våra kunder har att säga om verktyget.

Från hjärtat av event & digital marknadsföring – blogg & nyhetsbrev

Få koll och håll dig uppdaterad inom event och digital marknadsföring. Ta del av bra tips, checklistor och relevant läsning på vår blogg och via vårt nyhetsbrev (registrera dig här på sidan). Är det något speciellt du skulle vilja att vi tar upp; tveka inte att höra av dig med ditt önskemål.

Varmt välkommen till Magnet!