Magnet
– verktyget för att skapa seminarier, föreläsningar och seminarieverksamhet

Prova Magnet gratis!
Du förbinder dig inte till någonting. Inga kortuppgifter behövs. Endast två steg för att skapa kontot. Det är allt, mycket nöje!
Webbinarium

12 tips för att skapa innehåll till ditt webbinarium

När du ska skapa innehåll till ett webbinarium eller en serie av webbinarier är det syfte och målgrupp som du ska ta avstamp från. Denna lathund lotsar dig hela vägen från syfte till uppföljning, så att du kan skapa innehåll som talar till din publik och utforma ett lyckat webbinarium.  

1. Syfte & budskap

Innan du börjar planera innehåll för ett webbinarium ska du formulera ett tydligt syfte. Fråga först och främst dig själv varför du ska arrangera webbinariet, och sammanfatta målet med aktiviteten. 

Utgå från ditt varumärke, varumärkets tonalitet och vilka löften det innehåller. Vilken typ av budskap vill du belysa? Vad vill du att deltagarna ska få med sig? Vad vill du att de ska veta, känna, tycka och göra efter webbinariet?

Ha målgruppen i fokus när du formulerar syftet med webbinariet.

 

2. Målgrupp

Tänk på vilken din målgrupp är och skapa ett innehåll som talar till din publik.  

 • Vilka egenskaper har målgruppen?
 • Vilken kunskap och erfarenhet har de när det gäller det aktuella ämnet?
 • Vad är av värde för för just denna målgrupp?

Har din verksamhet en kundservice eller supportavdelning? De har god kännedom om er kundkrets och kan sitta på värdefulla insekter intervjua dem!

 

3. On demand – på allmän eller särskild begäran

Ta reda på vad målgruppen efterfrågar och möt det! Ett sätt är att bjuda in deltagare att vara med och forma innehållet. Du kan skicka ut frågor eller efterlysa förslag på vad deltagarna skulle vilja att du lyfter i ett webbinarium. Antingen som inslag i ett planerat webbinarium, eller som utgångspunkt för ett helt nytt.

Ett annat sätt är att erbjuda skräddarsydda exklusiva webbinarier för en utvald grupp.

 

4. Utformning

Oavsett om du tar betalt eller erbjuder ett kostnadsfritt webbinarium behöver du förtjäna uppmärksamheten. Visa deltagarna uppskattning och leverera värde. Tänk underhållning och att du vill ge din publik en bra show oavsett vilket som är det aktuella ämnet, produkten eller tjänsten.  

Se upp så innehållet inte blir för tekniskt, oavsett kunskapsnivå hos deltagarna kan alltför detaljerad och teknisk information göra det svårt att hålla deltagarna uppmärksamma och engagerade. Den typen av innehåll hör helt enkelt inte hemma i kanalen.

När du börjar brainstorma kring innehåll: använd kollegor och andra i ditt nätverk som bollplank. Bevaka omvärlden och se vad andra i branschen fokuserar på. Inspireras men se till att det du gör sticker ut från mängden. 

Du kan skapa en dynamisk mix genom att låta flera olika personer framträda. Särskilt under längre webbinarier är det en fördel också i och med att ni kan turas om att bevaka chatten. Se till att ha reserver om någon av de medverkande skulle få förhinder.

Om webbinariet ska innehålla en paneldiskussion kan du förbereda den genom att i förväg intervjua paneldeltagarna för att få reda på vad de skulle vilja ha sagt, och formulera frågor som är tydliga både för paneldeltagarna och publiken. Kör gärna en eller flera repetitioner och ge råd och förslag på förbättringar som till exempel att skippa ett sidospår, eller förtydliga något.

 

5. Körschema

Övergripande består ett webbinarium av tre block: inledning, huvudinnehåll och avslutning. Förbered ett tydligt och detaljerat körschema för varje block, som tydliggör vem som är ansvarig för vad, när och hur de ska agera. Alla tidsangivelser ska finnas med, men ta höjd för att olika moment kan dra över tiden; även om ni förstås jobbar för att gå vidare enligt körschemat.

Lägg också in växlingar i tempo, pauser och bensträckare. Varva fokus med lättsammare inslag. Konstpauser ger syre åt presentationen, liksom att göra något oväntat då och då. 

Ett tips vid paneldiskussioner är att bestämma att den som modererar presenterar paneldeltagarna med några få ord. Risken är nämligen att det blir för långt och spretigt om de ska presentera sig själva.

 

6. Inbjudan

Skicka med ett program redan i inbjudan med de viktigaste hållpunkterna och ungefärliga tidsangivelser. (De tider du anger i programmet blir de viktigaste att hålla koll på under eventet.) Att vara tydlig med syfte och innehåll innan webbinariet ger trygga deltagare och skapar rimliga förväntningar.

Ett annat grepp för att vara tydlig och minimera trösklar är att ge överskådlig praktisk information exempelvis i form av en checklista för man ansluter sig till webbinariet; hur man får kamera och ljud att fungera, och vad som kan vara bra att tänka på under webbinariets gång. 

 

7. Inledning

Satsa på en bra inledning och gör den så inspirerande du kan.

Hälsa först och främst välkommen och fråga om alla ser och hör – låt den som är ansvarig för chatten hjälpa dem som uppger att de har problem. Dra gärna kort vad målet med webbinariet är, vad det i första hand är tänkt att man ska få med sig. 

Presentera kort dig själv och andra medverkande. Förklara ditt upplägg för din publik, repetera föreläsningens olika moment för deltagarna, och hur lång tid de olika momenten tar. Särskilt vid längre webbinarier är det inte ovanligt att en del tittare ägnar sig åt annat samtidigt, och vill ha koll på när de moment som de vill fokusera extra på kommer.

 Berätta gärna också vad som händer efter webbinariet, så att de som av olika anledningar behöver lämna det tidigare också har koll på det. Ta gärna stöd av en tydlig innehållsslide.

 

8. Samtal – live-frågor & chat

Uppmana gärna deltagarna att presentera sig och ställa frågor om du har en chattfunktion.

Det kan vara bra att förbereda några färdiga svar på vanliga eller förväntade frågor, så att den som hanterar chatten kan besvara dem direkt. Denne kan också välja ut frågor som du kan lyfta i presentationen och besvara muntligt.

Ge utrymme för reflektion och skapa engagemang genom att låta tittarna svara på snabbenkäter, vad de tycker om en viss fråga, eller dela med sig av reflektioner kring en viss fråga. Avsätt kortare stunder i körschemat för att stanna upp och summera med deltagarnas egna reflektioner.

 

9. Visuellt innehåll – bilder & rörligt

Tryck inte in för mycket information i slidepresentationen; den ska vara ett stöd, inte ett komplett manus. Den ska dels vara ett hjälpmedel för dig så du kan hålla tråden och följa tidplanen, dels ett stöd för deltagarna i att uppfatta det viktigaste.

 • Håll slidepresentationen enkel. Det är ditt budskap som ska nå fram, inte hur häftiga slides du kan visa upp.Välj en så enkel mall som möjligt (om du inte är anvisad företagets mall). 
 • Ha en bra balans mellan text och bilder. Kombinera gärna bild och text på samma sidor.
 • Använd dig av relevanta bilder som är engagerande och inbjudande.
 • Använd gärna rörliga bilder och animeringar också.
 • Använd max 6 punkter per sida.
 • Undvik detaljerade och invecklade flödesscheman.
 • Undvik ljus bakgrund. Det stjäl uppmärksamheten från dig och kan vara störande för publiken.
 • Använd mörk eller svart bakgrund. Det får ögonen att slappna av.

Se till att utseendet på ditt innehåll talar till din målgrupp. Låt en person ansvara för att slidepresentationen i sin slutform blir stilren och professionell. 

Vill du även dela skärm och visa något på webben eller i ett program bör det vara väl utvalt – fråga dig om det tillför något, eller om det istället riskerar att bli spretigt och otydligt. Förbered flikar och fönster och öva på demonstrationen.

 

10. Avslutning

En bra avslutning innehåller:

 • kort summering
 • avslutande tips
 • beskrivning av nästa steg (se syfte & budskap)
 • tid för frågor
 • hjärtligt tack.

 

11. Uppföljning

Utforma ett bra uppföljningsmejl och se till att länkar och material är lättillgängligt för deltagarna efter webbinariet. Tillsammans med eventuella erbjudanden blir det något av en goodie bag. Skicka även till de som anmält sig men inte anslutit till webbinariet. 

Gör en enkel enkät, helst med så få frågor som möjligt men med utrymme för kommentarer. Passa på att efterlysa vilken typ av innehåll de skulle vilja se i kommande webbinarium. (Se 3. On demand.)

 

12. Innehåll att återanvända

Ta vara på det innehåll du skapat till webbinariet, och det som uppstår under webbinariets gång i form av diskussioner och reflektioner. Klipp, infografik, summeringar, bilder och så vidare kan användas som grund för bloggartiklar och inlägg på sociala medier. Det är ett smart sätt att effektivisera sin innehållsmarknadsföring.

 

Se också:

Webbinarium – effektivt verktyg för digital marknadsföring

Så håller du en proffsig onlineföreläsning

Prova Magnet gratis!

Du förbinder dig inte till någonting.
Inga kortuppgifter behövs.

"Att arrangera event var tidigare en manuell process för oss som tog mycket tid, då det ingick allt från att hantera anmälningar och avanmälningar i ett excel-ark, till manuell fakturering med mera. Magnet löser numera det hela. Presentationen, inbjudan, anmälningar, check-ins och fakturering i ett och samma verktyg. Otroligt smidigt! Vi är mycket nöjda Magnet kunder."
Björn Lilja, Head of Customer Experience
Kundo
Björn Lilja, Head of Customer Experience, Kundo

Läsvärt från bloggen

8 tips för en inbjudande inbjudan till ditt event

8 tips för en inbjudande inbjudan till ditt event

Ett event är ofta en resurskrävande satsning för arrangören. Det tar tid, kostar pengar och kräver massor av energi. Så givetvis vill man att det blir så bra som möjligt redan från start. Det som i värsta fall kan sänka ett event är förstås att det inte kommer tillräckligt med folk. Så inbjudan är kanske den viktigaste detaljen för att eventet ska lyckas.

Checklistan är A och O för ett lyckat event

Checklistan är A och O för ett lyckat event

Som eventmakare har man tusentals saker att hålla reda på samtidigt. Det är mycket som ska hända under de få timmar som eventet pågår. Då är det viktigt att alla vet vad man ska göra och i vilken ordning. Därför är en checklista ett måste.

Skapa och sälja event biljetter med Magnet

Skapa och sälja event biljetter med Magnet

Skapa biljetter och sälj dem enkelt och smidigt med Magnet. Att skapa själva biljetterna är en viktig del av att hålla i ett event, oavsett om du säljer biljetter eller om du ger bort dem gratis. Oberoende av i fall biljetterna är din främsta inkomstkälla, eller om de helt enkelt bara är ett sätt för […]